ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทีมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ Round หน่วยงานในโรงพยาบาล