ลำดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ ชื่อโรครายละเอียด
1งานปฐมภูมิสุขภาพจิตและสารเสพติดCPG Tobacco dependenceเปิด