ลำดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ ชื่อโรครายละเอียด
1งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป อายุรกรรมCPG RDUเปิด
2งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป อายุรกรรมCPG AFI [acute febrile illness]เปิด
3งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป อายุรกรรมCPG Sepsisเปิด
4งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป อายุรกรรมCPG HT [hypertension]เปิด
5งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG UTI PEDเปิด
6งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Febrile convulsionเปิด
7งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Pneumonia PEDเปิด
8งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Neonatal Jaundice PEDเปิด
9งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG DHF PEDเปิด
10งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Rape PEDเปิด
11งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป อายุรกรรมCPG Infective Diarrheaเปิด
12งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป ศัลยกรรมCPG Acute Abdominal painเปิด
13งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG ANCเปิด
14งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG GDMเปิด
15งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG HIV in pregnacyเปิด
16งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG PIHเปิด
17งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG Postdate pregnancyเปิด
18งานผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมStanding Order & Care Map Screening high risk pregnancyเปิด